Green Diamond Lang Ha Apartment

 

 

• Dự án: Green Diamond Lang Ha Apartment

• Địa điểm: Hà Nội

• Diện tích: 94m2

• Đơn vị thiết kế: Mollier Architects